26.11.2020

Protože je nutné zachovat nařízení vlády a doporučení MŠMT k provozu škol, sestavili jsme proto podrobný dokument – Organizační zajištění provozu školy od 30.11.2020. Vše potřebné naleznete v příloze, zde uvedu jen některá důležitá opatření, která je nutno dodržovat.

Příchod jednotlivých ročníků do školy – prosím o dochvilnost všechny žáky.

 1. třída     7.40 hod.
 2. třída     7.50 hod.
 3. třída     8.00 hod.
 4. třída     8.10 hod.
 5. třída     8.20 hod.

Každý ročník bude mít svůj rozvrh hodin přizpůsobený časovému pásmu výuky. Rozvrhy žáci obdrží po příchodu do školy a také je najdete na stránkách jednotlivých tříd.

Odchod jednotlivých ročníků na obědy a domů (ukončení výuky)

 1. třída     11.00 hod.
 2. třída     11.30 hod.
 3. třída     12.00 hod.
 4. třída     12.30 hod.
 5. třída     13.00 hod.

Provoz školní družiny

Z organizačních a kapacitních důvodů je provoz školní družiny omezen:

 • do odpolední školní družiny budou docházet pouze žáci 1., 2. a 3. ročníku, dále pak žáci 4. a 5. ročníku, kteří čekají na autobusový spoj
 • provoz školní družiny je do 15.00 hodin

Více podrobností najdete v příloze a ve vitríně před školou.

Organizační zajištění provozu školy_30_11_2020

Mgr. Jana Zvonková