13.11.2020

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 18. LISTOPADU 2020

Co platí pro naši školu:

Prezenční výuka

 • Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku. Prezenční výuka probíhá ve skupinách, kdy 1. třída je umístěna v přízemí budovy a 2. třída v patře budovy (žáci se tak nepotkávají), každá třída využívá své sociální zařízení. Žákům je zakázáno pohybovat se po budově školy bez svolení.
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Za podmínky zachování homogenity skukpiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností výuky.

Distanční výuka

 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. V tomto případě si třídní učitel vypracuje harmonogram konzultací žáků a předá vedení školy. Jednotliví žáci přijdou ve stanovenou dobu ke škole, kde si je vyučující osobně vyzvedne a doprovodí do příslušné třídy. Po ukončení konzultační doby žáka opět vyprovodí do šatny a ze školy.

Školní družina

 • Každý ročník má svou učebnu pro školní družinu.
 • 1. ročník dochází do ranní školní družiny již do své kmenové třídy, kde bude současně probíhat i odpolední školní družina. Žáci této skupiny odcházející z odpolední školní družiny budou využívat výhradně hlavní vchod školy.
 • 2. ročník bude do ranní školní družiny docházet do učebny školní družiny, kde také bude současně probíhat i odpolední školní družina. Žáci této skupiny odcházející z odpolední školní družiny budou k odchodu využívat výhradně boční vchod školy.
 • Od 18.11.2020 bude provoz školní družiny z organizačních důvodů do 15.00 hodin.

Stravování

 • Žáci 1. ročníku budou odcházet na oběd do školní jídelny v 11.40 hodin v doprovodu vychovatelky, která bude vykonávat dohled a bude přítomna po celou dobu trvání odpolední činnosti školní družiny.
 • Žáci 2. ročníku budou odcházet na oběd do školní jídelny ve 12.20 hodin v doprovodu vychovatelky, která bude vykonávat dohled a bude přítomna po celou dobu trvání odpolední činnosti školní družiny.
 • V místě stravování budou žáci dodržovat příslušná nařízení daná provozovatelem stravování.

Mgr. Jana Zvonková, ř.š.