1.3.2021

MŠMT INFORMUJE:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

  * dětí v mateřské škole

  * dětí v přípravné třídě

  * žáků 1. a 2. ročníků základní školy

  * žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy….

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. …..

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejich zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízení, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 • i nadále je povolena osobní přítomnost:

  * při individuálních konzultací dětí, žáků v základním vzdělávání a žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání …

Platné pro naši školu – Základní škola Novosedly, okres Břeclav:

 • i nadále budeme poskytovat dobrovolné individuální konzultace

 • sledujte bedlivě stránky tříd, kde třídní učitelé budou vkládat harmonogramy dobrovolných konzultací

Žádám zákonné zástupce žáků, kteří se dobrovolných konzultací nezúčasní, aby dali zprávu vyučujícím – tento čas mohou využít ostatní žáci. Děkuji za pochopení.

Mgr. Jana Zvonková, ř.š.