Český jazyk
a) učebnice str. 77/1 – ústně
b) učebnice str. 77/2 – piš do písankového sešitu

Matematika
a) Počítáme zpaměti(3) str. 3/11
b) Počítáme zpaměti(2) str. 23/89,90
c) slovní úloha – vypracuj do oranžového sešitu

Petrovi je pět let, jeho bráchovi je o dva víc. Mamince Petra je 36 let, tatínek je o dva roky
starší než maminka.

1) Kolik jet je tatínkovi?
2) Kolik let je oběma rodičů m dohromady?
3) Kolik let bylo tatínkovi, když se Petr narodil?
4) Kolik let bylo mamince, když se narodil Petrů v bráška?

Čtení
a) čti si pracovní listy, které jsi dostal(a) na konzultaci