16.11.2020

Český jazyk

  • pracovní list s názvem ČTVRTEK
  • učebnice str. 27 – cv. 2 a) – opiš se správně doplněnými skupinami bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně – jak vidíš, píšeme POUZE   PĚ – nikdy jiný tvar 🙂 – toto cvičení opíšeš do velkého sešitu Český jazyk – napiš datum, stranu a číslo cvičení 🙂
  • Pracovní sešit – str. 20 – cv. 1 a 2 – vypracuj podle zadání
  • pokud potřebuješ, podívej se znovu na video s předložkami, předponami, kořenem slova a příponami z předešlého dne 🙂

Matematika – geometrie

  • rýsování kolmic – podívej se na video

Nyní si vezmi sešit, ostrou tužku č. 3 a pravítko s ryskou. Budeš rýsovat společně s videem. Pokud potřebuješ, video si zastav či vrať zpět. Dbej na správné rýsování. Vyznač před prací do sešitu datum a úkol. Pamatuj – NÁČRT  VŽDY  PROVÁDÍME  POUZE  RUKOU  NIKOLI  POMOCÍ  PRAVÍTKA.

Další cvičení pozorně sleduj, situaci si můžeš pouze načrtnout podle obrázků a zapsat řešení – kontrolu si provedeš společně s videem 🙂

Nyní pracuj podle videa – pozor na správné rýsování 🙂

I tady budeš pracovat společně s videme – pozor na rozvržení celkové práce – N = náčrt – co budeš dělat a co víš, K = vlastní rýsování, Z = zápis toho, co jsi narýsoval tak zvanou geometrickou abecedou 😀

A ještě jeden úkol na rýsování s videem 🙂

Teď si vyzkoušíš rýsovat podle učebnice – bez vizuálního návodu 🙂

  • učebnice str. 29 – cv. 2  – rýsuj úhledně a označ cvičení. I tady postupuj nejprve Náčrtem, pak vlastní Konstrukcí a Zápis provedeš pomocí nápovědy u cvičení (Zapiš)
  • Pro dnešní den je to vše 🙂

Na dnešní den – tentokrát cvičení před spaním – POZDRAV  MĚSÍCI 🙂