12.1.2021

ČESKÝ  JAZYK

  • Procvičování pravopisu – str. 15 – všechny tři sloupečky doplň psacím písmem
  • Učebnice str. 45 – cv. 4 b) – vzorně opiš doplněné do sešitu
  • Pracovní sešit Hravá Čeština 4 – str. 29, cv. 2, 3 a) – vypracuj dle pokynů

MATEMATIKA

  • Učebnice str. 56 – cv. 23 – vypočítej příklady dle zadání, ukaždého příkladu si ověř správné počítání zkouškou správnosti
  • Učebnice str. 56 – cv. 24 – vypočítej příklady dle zadání, zkoušku proveď na kalkulačce. POZOR – dělit na kalkulačce nelze, výsledky jsou se zbytkem, pouze zkoušku tak můžeš provést, dělíš písemně sám / sama.
  • Učebnice str. 58 – cv. 9 – vyřeš slovní úlohu do sešitu

Pro tento den je to vše, děkuji a přeji bystrou mysl při plnění úkolů.