12.11.2020

Netradiční formou byla projednána a schválena Výroční zpráva za školní rok 2019 – 2020 bez připomínek.

Výroční zpráva byla ředitelkou školy předložena předsedkyni školské rady dne 15.10.2020 a v ten den rozeslána jejím členům k projednání, připomínkování a schválení elektronickou formou. 3.11.2020 obdržela předsedkyně školské rady poslední vyjádření. Tímto byla Výroční zpráva za školní rok 2019 -2020 schválena.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019-2020

Mgr. Jana Zvonková