15.4.2020

Milí žáci,

dnes se zaměříte na vyhledávání informací a vlastní náhled na život lidí, kdy u nás vládli knížata. Doufám, že úkoly hravě zvládnete.  

 

Vlastivěda – Život v Čechách před tisíci lety

učebnice str. 26 a 27 – přečti si pozorně obě strany

vypracuj písemně do sešitu  otázky na str. 27 –  ZOPAKUJ SI –  2, 3, 4

doplň PS str. 12, 13