7.10.2020

Pro marody 🙂

Český jazyk

 • opakování slovních druhů 🙂
 • učebnice str. 15 – cv. 8 a 9 ústně
 • učebnice str. 16 – cv. 10 – ústně; cv. 11 – vyber si 3 povolání a napiš do sešitu co dělají
 • PS – str. 10 – cv. 18
 • PS – str. 11 a 12 – vypracuj vše dle pokynů
 • Slohová výchova – str. 6, 7 – vypracuj dle pokynů

Matematika

 • učebnice str. 15 – cv. 44, 47  – do sešitu
 • učebnice str. 15 – cv. 45, 48 – ústně
 • učebnice str. 16 – cv. 53 , 55 – do sešitu
 • Počítáme zpaměti 4 – str. 15 – celou
 • procvičuj řešení slovních úloh v učebnici, hlavně trénuj čtení s porozuměním – abys věděl/věděla, co máš řešit a o čem slovní úloha je 🙂

Rychlé uzdravení 🙂