4.12.2020

Český jazyk

 • opakování skupin slov s mě / mně  (viz učebnice a dřívější videa)
 • diktát – učebnice str. 105, cv. 2 – Prosinec
 • učebnice str. 26 a 27 – procvičování, tvoření vět, zdůvodnění
 • Procvičování pravopisu – str. 11 – doplň všechny tři sloupce a zdůvodni si, můžeš použít učebnici
 • diktát – učebnice str. 32 – cv. 12 (opakování vyjmenovaných a příbuzných slov po B)
 • Vyjmenovaná slova po L – napiš bez nápovědy do sešitu
 • Pracovní sešit – str. 23 – vypracuj celou dle pokynů
 • učebnice str. 33 – vyjmenovaná a příbuzná slova po L – vysvětli, tvoř věty (ústně)
 • DÚ – zopakovat (naučit se) vyjmenovaná slova po L

Matematika

 • Početník – str. 5 – vypočítej druhý sloupec (násobení)
 • Početník – str. 11 – doplň převody jednotek – první sloupec (jednotky délky, jednotky času)
 • Písemné sčítání – více sčítanců
 • učebnice str. 41 – cv. 2 a 5 – správně opiš a vypočítej do sešitu (dbej na správný zápis, jednotky vždy piš pod jednotky, desítky pod desítky, stovky pod stovky, tisíce pod tisíce atd.  – viz cv. 1)
 • Geometrie
 • Úkol do sešitu:
 • 1. Narýsuj přímku p. Vyznač bod A, který leží na přímce p. Bodem A veď kolmici t. Proveď – Náčrt, Konstrukci a Zápis
 • 2. Narýsuj přímku m. Vyznač bod B, který neleží na přímce m. Veď přímku t kolmou k přímce m, která prochází bodem B. Na přímce vyznač bod C (prochází jím přímka m a t). Proveď – Náčrt, Konstrukci a Zápis.
 • Nadpis: ROVNOBĚŽKY
 • učebnice str. 39 – cv. 1 – pročti si a pokus se narýsovat 🙂

Hezký víkend a na viděnou v pondělí.

🙂 Jana