Testování bude probíhat neinvazivním antigenním samotestem z přední části nosu. Umožněno je i využití samotestu vlastního, avšak schváleného typu a na vlastní náklady. V tomto případě nám prosím předejte příbalový leták tohoto testu.

Po ukončení testování proběhne zahájení školního roku v jednotlivých třídách pod vedením třídních učitelů.

Testovaní žáci s negativním výsledkem nemusí v průběhu vyučování, pokud jsou usazeni na místě, používat ochranu dýchacích cest. Při pobytu ve společných prostorách (chodby, toalety, …) je nošení roušek povinné.

Pokud zakonný zástupce žáka odmítne testování, žák se může výuky účastnit, ochranu dýchacích cest však musí používat po celou dobu pobytu ve škole. Pokud zákonný zástupce žáka odmítá testování i nošení roušek, nemohu přítomnost daného žáka v budově školy dovolit.

Testovaní nebudou žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a od jejich prvního pozitivního testu neuběhlo více než 180 dní a dále žáci, kterým by test proveden na odběrovém místě. V obou případech je nutné tuto skutečnost doložit příslušným certifikátem.