1.10.2020

Jistě jste již byli seznámeni s určitým omezením výuky – a to v hodinách Tělesné výchovy a Hudební výchovy.

Pro 1. stupeň ZŠ (kam patří naše škole) platí pouze omezení v Hudební výchově – zpěvu. Více viz dokument z Krajské hygienické stanice JMK v Brně:

Omezení ve výuce_5_10_2020

Mgr. Jana Zvonková, ř.š.