Od středy 2. 9. 2020 budou do ŠD přijati jen žáci s platnou vyplněnou přihláškou ( uvedeným časem odchodu ze školní družiny).  Bez přihlášky nebudou žáci do ŠD vpuštěni.

 

INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

PROVOZNÍ DOBA ŠD

ranní ŠD  6.40 – 7.40 hod

odpolední ŠD  11.40 – 15.40 hod

Pokud si dítě z odpolední družiny nestihnete vyzvednout ve stanoveném čase, budete ihned telefonicky vyzváni.

TELEFONNÍ KONTAKT NA VYCHOVATELKY:

mobil školní družina  732 156 171 ( 7.40 – 15.40 hod)

Ivana Černošová  727  966 340

Marie Labajová  608 629 106

Rády Vám kdykoliv zodpovíme Vaše dotazy, ale také vyslechneme případné připomínky.

SEZNAM VĚCÍ POTŘEBNÝCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • deníček na omluvenky – nutné zapisovat omluvenky do deníčku

  • přezůvky na obědy

  • pláštěnka – nechávají si děti v šatně v plátěném pytlíku ( z bezpečnostních důvodů nedávejte svým dětem deštníky)

 

POPLATKY V ŠD 2020/2021

Výši úplaty stanovila ředitelka školy po projednání se školskou radou ( dne 3.3.2009) na částku 50,- Kč (padesát korun) měsíčně.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti.

Úplata bude vybírána ve dvou splátkách, a to za období :

1.9. 2020 – 31.1. 2021– 250,- Kč ( splatnost k 15.10. 2020)

1.2. 2021 – 30.6. 2021 – 250,- Kč ( splatnost k 15. 2. 2021)

Vybírané peníze slouží k nákupu výtvarných potřeb a materiálů, stolních her, stavebnic, drobných odměn pro děti za splněné hry a soutěže.

Upozornění rodičům !!

Předem známou nepřítomnost žáka, následnou omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a uvedené na zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně do deníčku školní družiny. Na písemné omluvence bude uvedeno jméno žáka, datum, doba odchodu a podpis rodičů.

Na telefonickou omluvenku nesmíme reagovat, dítě nesmí být ze školní družiny uvolněno!