11.9.2020

Tato Pravidla jsou Přílohou č. 2 Školního řádu. Samostatně je uveřejňuji i zde. V současné době již nejsou úplně aktuální, protože přibyla povinnost nosit roušku ve vnitřních společných prostorách budovy školy. Ale i nadále jsou platná.

Školní řád_1_9_2020

Praktický návod pro ošetření dětí

Doporučuji se důkladně seznámit s výše uvedeným odkazem.

Mgr. Jana Zvonková