„DESATERO OBNOVY LÁSKY V RODINĚ“

podle etiky PHDr. Jiřiny Prekopové

1. Přijímej sám sebe takového, jaký jsi a měj se rád, i když chybuješ.

2. Přijímej své vlastní rodiče takové, jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují.

3. Přijímej partnera i s jeho rodinou takové, jací jsou a přijímej je v úctě, i když chybují. Protože bez nich by nebyla ani tvá současná rodina.

4. Věz, že každý člověk v systému své rodiny má nezaměnitelné místo, kterého se mu dostává již jeho příchodem.

5. Věz, že početí dítěte je aktem přijetí a žití bezpodmínečné lásky k dítěti. Vnímej jedinečnost těhotenství každé ženy a dávej jí podporu na této cestě.

6. Jakožto děloha dává pevné hranice tvému dítěti, tak i ty mu dávej zažít nepostradatelnou jistotu bezpečí a důvěru ve tvém náručí. V pravý čas však dopřej dítěti svobodně se odloučit, dej mu možnost rozvinout se a podpoř ho v jeho zvědavosti a tvořivosti.

7. Dbej na to, aby tvé vyjadřování bylo jednoznačné, tvé ano je ano a tvé ne je ne.

8. Uč se, že nejprve je důležité vnímat a vyjadřovat své vlastní pocity plynoucí ze vztahu, aniž bys toho druhého kritizoval, odsuzoval a ponižoval. Bez toho se nemůžeš emočně kontrolovat a vcítit do druhého. Dbej na to, abys proměnil hádku v usmíření dříve, než slunce zapadne.

9. Věz, že trestáš-li dítě bitím, posláním pryč, mlčením, ignorancí a zastrašováním, dítě se cítí opuštěné, nepřijaté a bez lásky. Vychovávej dítě ne ve strachu a pod tlakem, ale v atmosféře lásky a radosti.

10. Žij výše uvedené v jednotném spojení s tvojí rodinou a tím dávej svým dětem vzor. Takto my lidé pěstujeme a obnovujeme bezpodmínečnou lásku v rodině.

„Je lepší zapálit svíčku nežli lamentovat nad tmou.“

(staré čínské přísloví)