Po besedě s myslivci jsme si užili diskotéku a nocování ve škole.