14.10.2020

Včera nám bylo doručeno do datové schránky:

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19

(Vybráno to, co platí pro naši školu)

  • U 1. a 2. stupně základní škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení.

Školní jídelna – dle rozhodnutí MŠ Novosedly

Mgr. Jana Zvonková