13.3.2020

Důležité upozornění pro žáky a jejich zákonné zástupce

Vzhledem k delší době trvání uzavření školy je nutné pracovat se žáky formou domácí výuky – a to pravidelně každý den, nenechávat úkoly na „poslední chvíli“. Žádám proto všechny zákonné zástupce, aby byli nápomocni při zadávání úkolů vyučujícími a případně dětem učivo vysvětlili. Tady nabízíme pomoc formou konzultací s příslušnými vyučujícími – buď osobně nebo po telefonu. Osobní konzultace ve škole v době od 8.00 do 12.00 hodin, telefonicky do 15.30 hodin.

Dále nabízíme:

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. nabízí žákům, rodičům i učitelům bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Kontakt:

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Bratislavská 23d
602 00 Brno
IČO: 25501356
DIČ: CZ25501356
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 27537.
tel.: 545 222 286, 777 577 739
e-mail: nns@nns.cz

Zprava byla odeslana z Distribucniho systemu zprav JmK.
Technicka podpora | http://www.jmskoly.cz/informace/technicka-podpora-portalu


I když naše škola používá při výuce učebnice jiného nakladatelství, učivo je totožné a i takto lze žákům domácí výuku zpříjemnit 🙂

Mgr. Jana Zvonková, ř.š.