Metodik prevence

  RIZIKOVÉ DĚTI 1. Děti s LMD /ADHD/ 2. Děti přitahující násilí 3. Děti se syndromem CAN 4. Děti s neuspokojenou nebo přesycenou některou sociální potřebou 5. Děti s neošetřenou rovnováhou ve vývoji charakteru 1.   >> Zobrazit celý článek
  Vážení rodiče, internet je ve škole i u Vás doma dobrým pomocníkem jak při výuce, tak i v době volna. Pro celou českou veřejnost je to velmi silné médium, které jen na Seznam.cz provozuje téměř 2,5 milionu uživatelů. Mezi nimi jsou i naši žáci, tedy Vaše děti.   >> Zobrazit celý článek
Konzultační hodiny Metodika prevence   Konzultační hodiny školního metodika prevence Metodik prevence: Mgr. Olga Harajová, po dobu mateřské dovolené zastupuje Mgr. Dana Tomaštíková Každé úterý v době od 13:00 do 14:00 po předchozí telefonické domluvě.   >> Zobrazit celý článek
Školní metodik prevence Sociálně patologické jevy nebo riziková chování zahrnují všechny negativní projevy chování dětí a mládeže.   >> Zobrazit celý článek

Zákon č. 359/1999 Sb.

V příloze najdete výňatek z výše uvedeného zákona, kterým se škola řídí.