25.2. jsme se na jednu hodinu přenesli do daleké historie – Pravěku.

Vše bylo jen jako, ale my jsme se na pobyt přece jen pořádně připravili. Chlapci měli za úkol ulovit něco k snědku a dívky zatím rozdělat oheň. Chlapci ulovili králíka a dívky zatím nachystali dříví a suchou trávu. Křesali jsme a křesali, ale ohýnek nikde. To nevadí, vždyť to bylo jen jako. Na závěr jsme si kolem pomyslné vatry zatančili. Rozhodně to v pravěku neměli lidé jednoduché.