Ahoj všichni, doufám, že umíte všechna slovíčka ze 7. lekce a že jste zvládli i úkoly v PS. V příloze posílám náhled vypracovaných úkolů ke kontrole a Minitest 7, který prosím samostatně a opravdu z hlavy vypracujte a já sem na stránky ve čtvrtek 2.4. vyvěsím řešení ke kontrole. Další úkoly jsou následující:

Slovní zásoba k 8. lekci – opsat do slovíček a naučit se je

TV programme

TV programme                /tivi prougram/          televizní pořad

science fiction films       /saiens fikšn films/     vědecko-fantastické filmy

quizzes                              /kviziz/                         kvízy

comedies                          /kamediz/                    komedie

cartoons                           /kartuns/                     kreslené filmy

boring                               /borin/                         nudný

scary                                 /skeri/                           strašidelný

animal programmes     /animl prougrams/     pořady o zvířatech

sports programmes       /sports prougrams/    sportovní pořady

music programmes       /miusik prougrams/   hudební pořady

I like…                             /Ai laik…/                      Líbí se mi…

I don’t like…                  /Ai dont laik…/              Nelíbí se mi…

What’s on TV?              /Wots on Tivi?/              Co dávají v televizi?

This is my favourite programme. /Dis is mai fejvrit prougrame./ To je můj oblíbený program.

Channel                           /čenl/                              kanál (televizní)

hiding                              /haidin/                          schovávám se

It’s eight fifteen.           /Its eijt fiftin./                Je osm patnáct.

What’s channel is it on? /Wots čenl is it on?/  Na jakém je to kanálu?

It’s on Channel 3.          /Its on čenl 3./              Je to na třetím kanálu.

What time is it on?       /Wot taim is it on?/      V kolik je to hodin?

It’s on at seven o’clock.  /Its et sevn eklok./     Dávají to v sedm hodin.

What programmes do you like?   /Wot prougrams du ju laik?/   Jaké pořady máš rád?

What ‚s your favourite programme? /Wots jor fejvrit prougram?/  Jáký je tvůj oblíbený pořad?

 

Pracovní sešit str. 38 cv. 1,2

str. 40 celá

str. 41 cv. 10

 

A nadále opakovat probrané lekce, slovní zásobu.

Děkuji za spolupráci, ať se daří!!!  Harajová