5.3. Opakování slovíček. Nestačí si je poslechnout, máte je umět zpaměti!!!