5.2. Dobrý den. Na příští týden se připravte na opakování. Učebnice str. 32 a 33. Otázky na str. 33 si přeložte a určete obrázek na kterém je to pravda. K otázkám na str. 33 si přidejte ještě tyto:

6. Kate is writing.

7. There‘s a bookshop in the town.

8. Nick has got a hat.

9. Toyshop is next to café.

10. Jet has got a yellow jacket.

11. Spike is skating.

12. Cat is running.

13. Kate is reading.

14. There‘s a cinema in the town.

15. Supermarket is opposite a clothes shop.

V pracovním sešitu vypracujte str.33 Quiz time, část B – odpovídej krátkými větami.