Dobrý den, dnes vám posílám tři pracovní listy, ve kterých si procvičíte angličtinu z předcházejících kapitol.

List hvězdička

  1. Otevři učebnici na str. 2 – 3, k číslům napiš barvy.
  2. Napiš správné znění slov v angličtině.

List 1.

1. Podle počtu urči o kterou věc se jedná a napiš.

2.Spoj správné části vět a věty napiš.

3. Odděl jednotlivé větičky a napiš.

List 2.

1. Jakými barvami bys vybarvil(a) obrázek? Napiš je.

2. Napiš číslice slovem.

3. Jak celý rozhovor probíhá? Řekni si otázky a odpovědi tak, jak jdou správně za sebou.

Listy není třeba tisknou, piš na volný list papíru.

angličtina22.10.2020