13.4.2022

ČJ: PS str. 14. Cv. 2a) do sešitu, můžeš vytvořit a napsat věty.

M: PS str. 22 cv. 5 procvičování násobení 2 zpaměti. G: Rýsování úseček a jejich měření. Zadání: Narýsuj 3 úsečky AB, CD, EF a  urči jejich délku s přesností na mm.

PRV a Čtení – vytváření velikonočních přáníček.