18.3. Učebnice str.62 a 63. Pozorně si prohlédněte obrázek a najděte si, jak vypadají jednotlivé rostliny a živočichové. Na otázky 4 až 8 odpovězte písemně a přineste do školy při příští konzultaci.