1.třída – 11.1.

11.1.2021 Dnešní práce: Slabikář str. 24 – úkol tužka. Písanka 2 – nácvik psaní slabik a slov s písmenem s. DÚ – dokonči str. 21. Matematika 2 – str. 10….

1.třída – 8.1.

8.1.2021 Dnešní práce a úkoly: Dnes jsme hodně procvičovali čtení psacího písma – slabik, slov a vět – z tabule. V písankovém sešitě jsme opisovali z tabule písmena, slabiky a…

1.třída – 7.1.

7.1.2021 Dnešní práce a úkoly: Slabikář str. 21 – dokončili jsme poslední úkol, str. 22, DÚ – do rámečku nakresli obrázek začínající písmenem s, str. 23 – úkol barevná tužka …

1.třída – 6.1.

6.1.2021 Dnes na Tři krále: Pohádka: Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Tři krále. Slabikář str. 21 – procvičování čtení tiskacího a psacího písma – zopakuj si čtení…

1.třída – 5.1.

5.1.2021 Dnešní práce a úkoly. Úspěšně se nám dařilo číst tabulky – pochvala! V Slabikáři jsme dokončili stranu 20,  DÚ-do rámečku nakreslit obrázek začínající na T. V písance jsme dokončili…

1.třída – 4.1.

4.1.2021 Přivítali jsme se v novém kalendářním roce, popřáli si hodně zdraví, štěstí a úspěchů a jsme rádi, že jsme se všichni opět setkali a můžeme pokračovat v prezenční výuce….

1. třída – 17.12.

17.12.2020 Dnešní práce a úkoly: Slabikář str. 19 – přečetla jsem text, děti si všímaly T, t, + splnit úkoly. PL: str. 38 – písmeno T, úkoly. Písanka 2: str….

1.třída – 16.12.

16.12.2020 Úkoly na zítra: Slabikář str. 17 – dokreslit obrázek k větě “ Já umím:“. Procvičovat čtení psací podoby písmen, slabik a slov – viz. Slabikář a  Písanka 2 (…