8.1.2021

Dnešní práce a úkoly:

Dnes jsme hodně procvičovali čtení psacího písma – slabik, slov a vět – z tabule. V písankovém sešitě jsme opisovali z tabule písmena, slabiky a slova.  A poprvé jsme vyzkoušeli psaní perem.

Matematika 2: dokončili jsme stranu 9 i psaní číslice 8. Na str. 10 jsme vypracovali úkol č. 1 a 2. DÚ – Počítání zpaměti str. 6, sloupeček č. 18.

Poslední hodinu jsme si vyšli na procházku a užili si čerstvého vzduchu a sluníčka.