Český jazyk – učebnice Zdokonalujeme čtení str. 1/cv.1 (nezapomeňte podložit text pravítkem a ukazovat jednotlivá písmena)

Matematika – Procvičujeme s Matýskem str.6/ cv.4 (Doplňte značky, větší, menší, rovná se)