20.11.2020

ČJ: tabulka – procvičování čtení písmen a slabik. Písanka 2 – str.3

M: procvičování počítání do 6 – dokončení strany 28 v matematice, psaní nuly – PL str.6

VV: namalovat obrázek k podzimu – pastelky, voskovky.