20.1.2021

ČJ: Procvičování čtení psacího písma, čtení slabik, slov a vět s písmenem jJ – tabule. Slabikář str. 28 – kontrola čtení tabulky, str. 30 – řešili jsme křížovku – doplňujeme velkými tiskacími písmeny. DÚ: zůstává čtení tabulky 11.

Matematika 1 – přebal  zadní strany: řešení početních řetězců – znázornění na prstech nebo na počitadle. Matematika 2 – str.15 cv. 1 a 2. DÚ: Počítání zpaměti 1: str. 7 – sloupeček č. 19.

Prvouka: opakování částí lidského těla, kostry, nejdůležitějších orgánů, skládání z kostek. Úvod k učivu o smyslech: hmat – kouzelný pytlík s předměty, psaní písmen na záda spolužáka,  prázdné obaly od léků, vitamínů  – nahmatat písmo pro nevidomé, čich – čichání ke vzorkům bez použití zraku  (káva, parfém, pepř, banán, mandarinka, česnek, cibule, ocet, skořice), hra na nevidomého – vodit spolužáka ( má zakryté oči) po třídě.