15.2.2021

Dnešní práce a úkoly:

Slabikář str. 44 – vyvození hlásky a písmene zZ, říkanka.

Matematika – poznávání geometrických tvarů: PL.

Prvouka: Povolání str. 41  – úkol 2 c – zjisti povolání. úkol 4 – nakresli.

Na zítra: vhodné oblečení, jdeme na vycházku.