11.12.2020

Dnešní práce a úkoly:

ČJ: Slabikář – str.12 a 13. Písanka 2 – str.13. Karta č. 7 a 8 – procvičování čtení slabik, slov a vět.

Matematika 2: str. 4, pamětné řešení sčítání do 7.  PL –  A) řešení početních řetězců (znázornění na prstech na počitadle).